Ενέργεια

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ήπιες μορφές ενέργειας ή νέες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Το τεχνικό μας γραφείο, έχοντας εξειδικευτεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναλαμβάνει:
• Μελέτη – επίβλεψη εφαρμογών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κατοικίες – βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια.
• Αντλίες θερμότητας (αέρα – νερού & γεωθερμικές) για θέρμανση – ψύξη – παροχή ζεστού νερού χρήσης – θέρμανση πισίνας.
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
• Θερμομόνωση κελύφους κατοικιών με σύγχρονα πιστοποιημένα υλικά ελληνικής παραγωγής σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Εφαρμογές από πιστοποιημένα συνεργεία με παροχή εγγύησης 5 ετών για την καλή εκτέλεση του έργου. Τα υλικά καλύπτονται από τις εργοστασιακές εγγυήσεις..)

Scroll to Top