ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΤΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ” Εξοικονομώ κατ΄οίκον” από το 2012 (έναρξη του πρώτου προγράμματος) καλύπτοντας με απόλυτη επιτυχία όλες τις απαιτούμενες φάσεις όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ). Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :
1. Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος
2. Σύμβουλοι έργου για την συνεχή παρακολούθηση της πορείας του έργου, και την υποβολή όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, έως την ολοκλήρωσή του.
3. Εκτέλεση, με προσωπική επίβλεψη, όλων των προβλεπομένων εργασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.*
4. Έκδοση απαιτουμένων αδειών μικρής κλίμακας (κατά περίπτωση).

* Προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών
(1) Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από επιλεγμένα από εμάς συνεργεία.
(2) Εφόσον επιλέξετε την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας η εταιρεία μας , κατόπιν πολυετούς έρευνας έχει επιλέξει να εγκαθιστά μόνο των εταιρειών NIBE (Σουηδίας) και VAILLANT (Γερμανίας)

Scroll to Top