Μελέτες Κατασκευές

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η επίβλεψη εξασφαλίζει την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή. Επίσης διασφαλίζει την ποιότητα και εγγυάται την ασφάλεια και την οικονομία του έργου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το τεχνικό γραφείο «Κτησίβιος» αναλαμβάνει:
• Μελέτη – επίβλεψη συμβατικών, σύμμικτων και μεταλλικών κατασκευών

(Σχεδιασμός – έκδοση άδειας σύμμικτων βιοκλιματικών κατοικιών στην περιοχή Περαχώρας Λουτρακίου)

• Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων – κατοικιών
• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού

Έργα συνεργατών μηχανικών στην περιοχή της Κεντρικής – Δυτικής Μακεδονίας