ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εργασίες συστήματος κλιματισμού σε μονοκατοικία.  Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ακολουθή                                                                                                                                            

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ (ΠΡΙΝ)
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΜΕΤΑ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΠΡΙΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΜΕΤΑ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Η ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ. ΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ Α.Θ. ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΥΟ Α.Θ. NIBE ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΧΥΟΣ 32 KW
Scroll to Top