ΜΙΑ ΑΠΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ.

Απλή αποτελεσματική και γρήγορη υγρομόνωση . Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ακόλουθη                                                                                      

Καθαρισμός επιφάνειας
Η κατάσταση του υποστρώματος μας επέβαλε τον συγκεκριμένο τρόπο καθαρισμού της επιφάνειας που θα υγρομονωθεί
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής. Υποχρεωτική η χρήση υαλοπλέγματος
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής. Υποχρεωτική η χρήση υαλοπλέγματος
Αστάρωμα - μια στρώση μονωτικού - υαλόπλεγμα - δεύτερη στρώση μονωτικού
Αστάρωμα - μια στρώση μονωτικού - υαλόπλεγμα - δεύτερη στρώση μονωτικού
Αστάρωμα - μια στρώση μονωτικού - υαλόπλεγμα - δεύτερη στρώση μονωτικού
Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Scroll to Top