ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εγκατάσταση συτήματος θέρμανσης σε μονοκατοικία . Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ακολουθή      


                                                                  

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΕΛΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΕΛΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΕΛΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣ ΑΝΛΙΑ ΘΕΡΜ. ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBE 2300 ΙΣΧΥΟΣ 20 KW
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ SMO 40
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΖΝΧ - ΠΙΣΙΣΝΑ)
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΖΝΧ - ΠΙΣΙΣΝΑ)
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΖΝΧ - ΠΙΣΙΣΝΑ)
Scroll to Top