Κτηματολόγιο Mέχρι τον Απρίλιο xωρίς πρόστιμα οι δηλώσεις

Ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση με τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για κάθε πολίτη που διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ οι δηλώσεις ιδιοκτησίας συνεχίζονται για όσους «κράτησαν» αριθμό έγκαιρης προσέλευσης. Η επόμενη φάση του έργου του κτηματολογίου είναι η επεξεργασία των δηλώσεων από τους μελετητές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της πρώτης ανάρτησης των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Πολλοί, όμως, είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατέθεσαν δήλωση ακινήτων, είτε γιατί το αμέλησαν, είτε γιατί υπάρχουν «μπερδέματα» με την ιδιοκτησία τους, όπως ο μη εντοπισμός του ακινήτου, έγγραφα απόδειξης χρησικτησίας, κληρονομικό δικαίωμα κ.ά. Γι’ αυτό τον λόγο η πολιτεία καλεί τους πολίτες που δεν έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα την ατομική τους ιδιοκτησία να το πράξουν άμεσα χωρίς την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων προστίμων.

• Μέχρι πότε μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωση ιδιοκτησίας χωρίς πρόστιμο;
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να διευκολύνει τους πολίτες έδωσε μια «σιωπηρή» ευκαιρία να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους έστω και εκπρόθεσμα μέχρι τον Απρίλιο του 2020, χωρίς να ενεργοποιήσουν τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ωστόσο, από τον Απρίλιο και μετά το σκηνικό αλλάζει και προβλέπεται η επιβολή κλιμακωτών προστίμων σε άσους ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εγκαίρως τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
• Τι πρέπει να κάνουν όσοι πολίτες δεν συνέλεξαν ακόμα όλα τα δικαιολογητικά;
Θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) το έντυπο Δ1 της δήλωσής τους με την πρώτη σελίδα συμπληρωμένη πλήρως, με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα δηλωθούν
2) φωτοαντίγραφο ταυτότητας δικαιούχου
3) φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ΑΦΜ δικαιούχου.
• Μπορώ να κάνω τη δήλωσή μου ηλεκτρονικά ή έκλεισε το σύστημα;
Ναι, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης δήλωσης στο site του κτηματολογίου: www.ktimatologio.gr.
• Ποια άλλα εργαλεία προσφέρει το κτηματολόγιο στους πολίτες για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους;
Προς διευκόλυνσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν:
1. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό κ.λπ.
2. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
3. ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.
4. ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ για περισσότερες πληροφορίες στο 210 6505600 ή στο 1015 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.
• Είμαι άτομο μεγάλης ηλικίας και δεν μπορώ ούτε να πάω στο γραφείο κτηματογράφησης, αλλά ούτε ξέρω να κάνω ηλεκτρονική δήλωση. Πώς μπορώ να εξυπηρετηθώ;
Για την αποφυγή πολύωρης αναμονής στο γραφείο κτηματογράφησης και την πιστοποίηση της έγκαιρης προσέλευσης σας, ώστε να αποφύγετε στο μέλλον να πληρώσετε πρόστιμο, μπορείτε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία μηχανικό, που γνωρίζει τη σχετική διαδικασία συμπλήρωσης δηλώσεων ιδιοκτησίας. Αυτός θα εντοπίσει καταρχήν το ακίνητό σας, θα συμπληρώσει τα στοιχεία σας και θα καταθέσει τη δήλωσή σας στο γραφείο κτηματογράφησης.
• Δεν πρόλαβα να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς. Μπορώ να δηλώσω το ακίνητο;
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αποκτήσει με κληρονομιά ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στο Κτηματολόγιο συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.
• Τι δικαιολογητικά χρειάζονται, όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς;
Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται.
Επίσης: α) στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
• Πώς γίνεται η δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησία;
Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή – αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Επομένως θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συνεχόμενα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Το βασικό έγγραφο που συνήθως καταθέτουμε είναι η ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων καθώς και το Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην εφορία) του ιδιοκτήτη. Συμπληρωματικά καταθέτουμε και όποιο άλλο έγγραφο διαθέτουμε. Για την περίπτωση του σπιτιού θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η οικοδομική άδεια, η νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, η βεβαίωση κοινοτάρχη ότι το σπίτι υπάρχει προ του 1955, ο λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα παλιό τοπογραφικό κ.λπ. Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων, που είναι και η πιο συνηθισμένη, όταν στερούμαστε συμβολαίων και δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, καταθέτουμε μαζί με την ένορκη βεβαίωση, μισθωτήρια που αποδεικνύουν την καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, συμβόλαια γειτόνων που αναφέρουν ότι συνορεύουν με την ιδιοκτησία μας, δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες κλπ.
• Τι γίνεται όταν δεν έχω την ένορκη βεβαίωση για χρησικτησία;
Σε ό,τι αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.
• Έχω το συμβόλαιο, αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω τοπογραφικό. Γίνεται να το προσκομίσω αργότερα;
Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.
• Στον Βόλο έληξε το 2008 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Μπορώ και τώρα να κάνω δήλωση χωρίς πρόστιμο;
Ναι. Για όλες τις περιοχές, ακόμα κι αν έχει γίνει προανάρτηση, μπορούν οι ιδιοκτήτες, αφού συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη σωστή δήλωση της περιουσίας τους, να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και να καταθέσουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους, πληρώνοντας μόνο το ανάλογο παράβολο.
• Γιατί πρέπει να δηλώσουμε έγκαιρα την ιδιοκτησία μας;
Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στην δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να ωφεληθούν από μια σειρά πλεονεκτημάτων αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος η καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιουσίας τους. Συνεπάγεται, ωστόσο, αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων.
• Τι γίνεται στη συνέχεια, αφού δηλώσω το ακίνητό μου;
Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η διαδικασία της κτηματογράφησης συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Η β΄ φάση κτηματογράφησης καταλήγει στην κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων.
Στη συνέχεια και μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα γίνει η ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων, προκειμένου όποιος έχει έννομο συμφέρον μετά από έλεγχο (βλέπε σχετική ανάρτησή μας) να μπορεί μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Τα μέλη της εταιρείας

 

Κασκάνης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 110552
Αρ. Μητρώου Ενερ. Επιθ.: 16566

Ευάγγελος Τσόλης
Msc Energy , H-W Un., Εδιμβούργου
Μέλος Βρετανικού Ινστιτούτου Ενέργειας

Scroll to Top