Εν αναμονή του επόμενου κύκλου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»


Περιμένοντας την έναρξη του νέου κύκλου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», διάφορες ενώσεις επαγγελματιών που εμπλέκονται στην διαδικασία δημοσιεύουν τις απόψεις τους, προκειμένου να υιοθετηθούν επί μέρους βελτιώσεις στην εφαρμογή του προγράμματος. Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης & Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.), αναφερόμενη στο κρίσιμο θέμα επιλογής Αντλίας Θερμότητας (Α/Θ) προτείνει «να λαμβάνονται τα πραγματικά συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κατασκευαστών όπως είναι οι ονομαστικές αποδόσεις κατά EN14511 είτε στους 35/30°C, είτε στους 45/40°C (θερμοκρασία νερού) με εξωτερική θερμοκρασία 7(db)/6°C(wb), αντί της Prated στο θερμό κλίμα που ισχύει σήμερα (η οποία είναι μία κατά δήλωση ισχύ του κάθε κατασκευαστή και καθόλου συγκρίσιμη με άλλους)» (πηγή www.b2green.gr). Αν και η επιλογή της καταλληλότερης Α/Θ αποτελεί εργασία του Ενεργειακού Επιθεωρητή, καλό θα ήταν και ο κάθε υποψήφιος αγοραστής τέτοιων συστημάτων να γνωρίζει και να αναζητά από τους προμηθευτές τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

  1. Η οποιαδήποτε ενεργειακή σήμανση της Α/Θ θα πρέπει να αναφέρεται σε μεσαίο κλίμα (αφορά όλο τον Ελληνικό χώρο) και για δυο ξεχωριστές θερμοκρασίες νερού (συνήθως 35 οC(low) και 55 οC(medium)). Η ένδειξη αναφέρεται ως Α++/Α++ ή Α+++/Α++ (Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου).
  2. 2. Στην συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος συμμετέχει και ο ελεγκτής θέρμανσης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται.
  3. 3. Η ανωτέρω ένδειξη παρέχεται και ως Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (seasonal space heating energy efficiency) ηs εκφρασμένη σε % .
    Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται στην παρακάτω ενδεικτική πινακίδα ενός συστήματος Α/Θ με τον ελεγκτή της. Συνολικός βαθμός εποχιακής απόδοσης στην θέρμανση 138 % (μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 55°C)

4. Πλέον της κλάσης του ελεγκτή θέρμανσης, που δίνεται από τον κατασκευαστή, στις Τεχνικές
Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ 4003 Β΄/17-11-2017) προβλέπονται τέσσερεις κατηγορίες διατάξεων αυτομάτου ελέγχου του συνολικού συστήματος ψύξης – θέρμανσης. Στην ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγεται η κατηγορία της διάταξης αυτομάτου ελέγχου καθότι, ανάλογα με την επιλογή κατηγορίας, προκύπτουν σημαντικές διαφορές στην συνολική απόδοση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης. Αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, κατά την υποβολή προτάσεων στον νέο κύκλο του προγράμματος, δεδομένου ότι προτείνεται να επιδοτείται η πλέον αποδοτικότερη ενεργειακή αναβάθμιση ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της.

Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω, το οποίο αφορά κατοικία 145 τ.μ. , φαίνεται ότι επιλέγοντας διάταξη αυτομάτου ελέγχου κατηγορίας Β (σενάριο 1) επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 10% περίπου έναντι της επιλογής διάταξης αυτομάτου ελέγχου κατηγορίας Γ (σενάριο 2).

Η εταιρεία μας, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, επέλεξε να διαθέτει προς πώληση τα εξαιρετικής ποιότητας συστήματα Α/Θ τόσο της Σουηδικής εταιρείας NIBE όσο και της Γερμανικής VAILANT.
Και οι δυο εταιρείες υποστηρίζουν τα συστήματά τους με ελεγκτές θέρμανσης κατηγορίας Β ή Γ όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και λαμβάνονται υπόψη στις ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Ενδεικτικά οι λειτουργίες που καλύπτει ο προηγμένος ελεγκτής – αντιστάθμιση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης SMO S40 της NIBE είναι:  Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi για μεγαλύτερη άνεση και ασφαλή λειτουργία.  Δυνατότητα ελέγχου επιπλέον πηγής θέρμανσης (λέβητα, κ.α) μέσω τρίοδης αναμεικτικής βάνας για τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής ή σε στάδια  Δυνατότητα ελέγχου τρίοδης μεταγωγικής βάνας για την φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσης
1 2
 Δυνατότητα ελέγχου έως και 8 κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικών θερμοκρασιών

 Δυνατότητα ελέγχου κυκλώματος θέρμανσης πισίνας

 Δυνατότητα ελέγχου έως 8 αντλιών θερμότητας

 Δυνατότητα σύνδεσης με το λογισμικό NIBE myUplink για απομακρυσμένο έλεγχo

 Δυνατότητα σύνδεσης με ασυρμάτους θερμοστάτες RMU S40 (Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi)

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες, διευκρινίσεις, συμβουλές ή προσφορές καλέστε μας στα τηλέφωνα τις εταιρείας μας (2744063234 – 6977335166) ή αποστείλετε email (ktisiviosike@gmail.com) και θα σας απαντήσουμε αμέσως.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top