ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VAILLANT – Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα 90τμ. για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.                                                                                      

Scroll to Top