Αντλία θερμότητας Vailant με το νέο ψυκτικό μέσο R290

Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας Αντλίας AroTHERM-Plus

Ποια είναι τα οφέλη της Αντλίας Θερμότητας; 

 • Εξοικονόμηση χρημάτων έως και 70% σε σχέση με τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης  
 • Το μέγεθος της εξοικονόμησης χρημάτων εξαρτάται από τις τιμές διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας και των υπολοίπων χρησιμοποιούμενων καυσίμων.  

Ενδεικτικά μια κατοικία στην περιοχή της Κορίνθου 100 τμ με καλή μόνωση (σύμφωνα με Κ.ΕΝ.Α.Κ.), για θέρμανση με λέβητα πετρελαίου θα χρειαζόταν 1.100 € ενώ με αντλία θερμότητας 450 € (εσωτερική θερμοκρασία 18οC, τιμή ρεύματος 0,20 €/KWh  και πετρελαίου 1,15 €/λίτρο). Κέρδος 650 € ανά έτος. 

 • Συνήθως η τοποθέτηση είναι εύκολη υπόθεση. Εξαρτάται από το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης και τον διαθέσιμο χώρο για την τοποθέτηση του συστήματος. 
 • Δυνατότητα αυτονόμησης  από κεντρικές εγκαταστάσεις 
 • Σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης ή νέας κατασκευής το ίδιο σύστημα, με την εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων,  δύναται να παρέχει ψύξη – θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης , αποφεύγοντας την αγορά κλιματιστικών και ηλιακού θερμοσίφωνα.  
 • Ο συνδυασμός με φωτοβολταϊκό σύστημα ανάλογης ισχύος μηδενίζει το κόστος παραγωγής θέρμανσης- ψύξης και ζεστού νερού χρήσης   
 • Η ελάχιστη απαίτηση ετήσιας συντήρησης  είναι ο έλεγχος – καθαρισμός του φίλτρου νερού 
 • Δυνατότητα επιδότησης από τα Προγράμματα ‘’Εξοικονομώ’’. Σε αυτή την περίπτωση η απόσβεση της επένδυσης περιορίζεται στα 2-3 χρόνια. 
 • Χαρακτηρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  

 

Ποια τα μειονεκτήματα της Αντλίας Θερμότητας; 

Βασικό μειονέκτημα της αντλίας θερμότητας είναι το αρχικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης. 

Σε περίπτωση όμως αρχικής κατασκευής ή ολικής ανακαίνισης η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα σε μια κατοικία 150 τμ το ενδεικτικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός ποιοτικού λέβητα συμπύκνωσης  με τα παρελκόμενα (καμινάδα και δεξαμενή) , ηλιακού θερμοσίφωνα , θερμαντικών σωμάτων και κλιματιστικών ανέρχεται στις 13.000 € περίπου. Εφόσον επιλεγεί ένα σύστημα Α/Θ (α/θ, δοχείο αδρανείας, ελεγκτές θέρμανσης, δοχείο ζεστού νερού χρήσης και fan coils) το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται στις 14.000 €. Η ενδεικτική διαφορά των 1.000 ευρώ πολύ εύκολα αποσβένεται από την χρήση του συστήματος της Α/Θ μέσα σε μέγιστο χρονικό διάστημα 1-2 ετών.  

Ενέργειες πριν την εγκατάσταση 

 • Μελέτη του χώρου από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για την σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος που θα εγκατασταθεί. 
 • Έρευνα αγοράς για  την επιλογή ενός ποιοτικού συστήματος με τον υψηλότερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης 
 • Επιλογή έμπειρων και αξιόπιστων συνεργείων για την εγκατάσταση του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή και τις συμβουλές του μηχανικού. 

 Εφόσον επιθυμείτε πληρέστερη ενημέρωση καλέστε μας για να γνωρίσετε την κορυφαίας ποιότητας αντλία θερμότητας Vaillant aroTHERM PLUS VWL/6 με το νέο ψυκτικό μέσο R290 και μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής στην θέρμανση 75 οC (χωρίς αντιστάσεις). 5ετής εγγύηση Vaillant. Γερμανικής κατασκευής 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top