ΕΡΓΟ: ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ  

                                                                  

Η επικάλυψη του συγκεκριμένου  δώματος αποτελείται από στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος, λευκής πολυστερίνης πάχους 5 εκ και τετράγωνες πλάκες άοπλου σκυροδέματος  διαστάσεων 25χ25 εκ. Λόγω παρέλευσης περίπου πέντε δεκαετιών από την κατασκευή του κτιρίου η αρμολόγηση των πλακών έπαψε πλέον να παρέχει την οποιαδήποτε προστασία, όσον αφορά στην υγρομόνωση του δώματος. Επιλέχθηκε η υγρομόνωση με το υβριδικό ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό Neoroof της Neotex οπλισμένο με υαλοΰφασμα της ίδιας εταιρείας (φωτ. 1,2). 

ΦΩΤΟ 1
ΦΩΤΟ 2

Στάδια εφαρμογής:     

  1. 1.Απόξεση και καθαρισμός της επιφάνειας που θα μονωθεί για την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων. Αν και η εργασία αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (πχ υδροαμμοβολή) για την συγκεκριμένη επιφάνεια επιλέχθηκε η απόξεση με εργαλεία χειρός. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό της είναι δυνατό να ασταρωθεί με Revinex. Εναλλακτικά ως αστάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στεγανωτικό υλικό αραιωμένο κατά 10% με νερό.  (φωτ. 3,4). 

  1. 2. Έναρξη της εργασίας από τα περιμετρικά σημεία τα οποία υγρομονώνονται σε ύψος 10-15 εκ από την οριζόντια επιφάνεια. Σε όλα τα στάδια τοποθετείται υαλοΰφασμα για την ενίσχυση του στεγανωτικού (φωτ. 5)

  2. 3. Εφόσον υπάρχει εξοπλισμός τοποθετημένος στο δώμα (πχ ηλιακοί θερμοσίφωνες, στηρίγματα κεραιών, κλπ) επιλέγουμε την συνέχιση της εργασίας σε αυτά τα σημεία  (φωτ. 6-10)  

  3. 4. Συνέχιση της εργασίας στην υπόλοιπη ανοιχτή επιφάνεια. Το στεγανωτικό υλικό στρώνεται σε δυο στρώσεις. Μετά την πρώτη στρώση απλώνεται το υαλοΰφασμα το οποίο στην συνέχεια επικαλύπτεται στην δεύτερη στρώση (φωτ. 11, 12) 

  4. 5.Τελικό αποτέλεσμα φωτ. 13-15) 

  5. 6. Κόστος συγκεκριμένης υγρομόνωσης 18 €/τμ. (υλικά, εργασία με ΦΠΑ 24%).   

  6. 7. Διάρκεια ζωής: Εξαρτάται από την τοποθεσία του ακινήτου. Συνήθη διάρκεια ζωής 8-10 χρόνια. Στην συνέχεια θα απαιτηθεί συντήρηση με μια στρώση στεγανωτικού. Η εργασία συντήρησης είναι πολύ απλή και είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

  7. 8. Κατόπιν μέτρησης με θερμοκάμερα διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία της νέας επιφάνειας ήταν κατά 4οC χαμηλότερη από την προηγούμενη κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο ότι τα επαλειφόμενα στεγανωτικά λευκού χρώματος λειτουργούν θερμοανακλαστικά μειώνοντας της επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του δώματος. Η μείωση της θερμοκρασίας στην επικαλυπτόμενη επιφάνεια εξαρτάται από το στεγανωτικό υλικό και την τελική υφή που θα επιτευχθεί.  

    1.  

ΦΩΤΟ 3
ΦΩΤΟ 4
ΦΩΤΟ 5
ΦΩΤΟ 6
ΦΩΤΟ 7
ΦΩΤΟ 8
ΦΩΤΟ 9
ΦΩΤΟ 10
ΦΩΤΟ 11
ΦΩΤΟ 12
ΦΩΤΟ 13
ΦΩΤΟ 14
ΦΩΤΟ 15
Scroll to Top