Νεα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Οι ιδιοκτήτες μετά την ανάρτηση από το Κτηματολόγιο θα πρέπει:1: Να ελέγξουν αν τα στοιχεία τους είναι σωστά καταγεγραμμένα.2: Να δουν αν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολογικό απόσπασμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως είναι γραμμένα στο συμβόλαιο τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος και τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας τους επί του οικοπέδου.3: Να τσεκάρουν αν είναι …

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Read More »

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2367/ΤΕΥΧΟΣ Β/12-7-2017 (Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) άρθρο 14, η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:1.Την ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση καθορίζονται με έγγραφη συμφωνία οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, …

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Read More »

Scroll to Top