22251201402031129

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τι είναι το Green Key ;

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας (eco-label) για όλες τις μονάδες τουριστικού ενδιαφέροντος (Ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής, camping, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση  να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικής κατεύθυνσης . Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα (eco-label) για την προώθηση της επιχείρησής τους σε ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό. Αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς eco-label με :

 • 2400 βραβευμένες μονάδες σε 45 χώρες
 • 138 μονάδες στην Ελλάδα το 2013
 • 107 μονάδες στην 1η ΕΕΚ το Μάρτιο του 2014
 • 17 νέες
 • Συνεχής και δυναμική άνοδος και εξέλιξη

Γιατί  Green Key ;

 • Αύξηση του αριθμού περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πελατών – αύξηση της ανάγκης παροχής ανάλογων υπηρεσιών (15% αυξημένες κρατήσεις σε σχέση με εκείνες που δεν συμμετέχουν στο δίκτυο )
 • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας μέσα από τις προτεινόμενες πρακτικές
 • Προβολή, διεθνής και τοπική
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς χειριστή του Προγράμματος
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τουριστικά έντυπα και σχετικά αφιερώματα στον ηλεκτρονικό τύπο
  • Πλεονεκτήματα marketing για τη μονάδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους του εθνικού χειριστή του Προγράμματος www.eepf.gr.
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους του διεθνούς χειριστή του Προγράμματος www.green-key.org.
  • Προβολή της μονάδας μέσα από τις σελίδες εντύπων.
 • Μείωση εργατοωρών έως 15%
 • Δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης νερού και απορρυπαντικών στον καθαρισμό έως 65%
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία
 • Ενίσχυση της συνολικής ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
 • Ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φιλοξενίας
 • Πράσινος τουρισμός → ποιοτικό τουριστικό προϊόν με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

Τι καλύπτουν τα κριτήρια του Προγράμματος;

 • κατανάλωση ενέργειας
 • κατανάλωση νερού
 • διαχείριση απορριμμάτων
 • χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών
 • ποιότητα τροφής και ποτών
 • μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση

Θα πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων;

Για το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων μάλλον όχι. Σε ότι αφορά όμως τις αναγκαίες ενεργειακές – περιβαλλοντολογικές βελτιώσεις οπωσδήποτε θα χρειαστείτε εξειδικευμένες συμβουλές.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία μας

 • Διαθέτουμε το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή συμβουλών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.
 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου (παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και προώθηση αντίστοιχου φακέλου)
 • Έχουμε την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων παρεμβάσεων